Facebook
RSS
Print

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering

28.05.2018

18.06 - 01.07.2018 tööpäevadel kell 8.30 - 17.00 (paus 12.00 – 14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 08.05.2018 korraldus nr 246).

Detailplaneering hõlmab Pringi külas asuvaid kinnistuid Taga-Jaani (89001:003:0021), Suur-Jaani (89001:003:0025) ja Väike-Jaani (89001:003:0024), planeeringuala suurus on ligikaudselt 5,0 hektarit. Planeeritav ala asub Pringi küla lääneranniku keskosas ning piirneb põhjast Käbi tee äärse elamukvartaliga, idast Vardi teega, lõunast Tammelaane tee äärse elamukvartaliga ja läänest nõukogudeaegse elamurajooniga.

Detailplaneeringuga (Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 2017 – 09 – 20 DP) moodustatakse 27 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1 200 m² kuni 1 573 m², 1 puhkerajatiste maa krunt (katastris üldmaa), 6 tee ja tänavamaa krunti ja 1 kergliiklusmaa krunt. Detailplaneeringuga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (kõrgusega 8,5 meetrit) ja kahe ühekorruselise abihoone (kõrgusega kuni 5,0 meetrit) ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga sõltuvalt krundi planeeritud suurusest 240 m² kuni 315 m².


       Haabneeme LED projekt