Facebook
RSS
Print

Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu Liiva detailplaneering

03.04.2018

 16.04.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu Liiva detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb eesmärgist määrata 10 411 m² suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Liiva krundi kasutamise sihtotstarbeks elamumaa ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu, abihoone ja paadikuuri ehitamiseks.


       Haabneeme LED projekt