Facebook
RSS
Print

Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord on uuenenud

12.02.2018

12. detsembril 2017. aastal võttis Viimsi Vallavolikogu vastu määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“, mis jõustus alates 1. jaanuarist käesolevast aastast. Seni kehtinud sporditegevuse toetuse kord (19.08.2014 määrus nr 12) vajas mitmeid uuendusi.

Uue korra vastuvõtmise tingisid:

  1. viimastel aastatel muutunud seadused, mis on seotud Viimsi valla sporditegevuse toetamise korraga,
  2. muutunud Tallinna linna sporditegevuse toetamise kord – siinkohal veelkord selgituseks, et nii Viimsi vald kui ka Tallinna linn kasutavad sporditegevuse toetuste haldamiseks ühist IT platvormi – PAI andmebaasi ehk spordi pearaha arvestuse infosüsteemi ning mõlema omavalitsuse sporditoetuste korrad peaksid toimima võimalikult ühetaoliselt ja sünkroniseeritult,
  3. 28. augustil 2017.a Viimsi Vallavalitsuses toimunud spordiklubide ümarlaual esitatud ettepanekuid, mida peeti vajalikuks rakendada uues sporditoetuse korras.  

Vastuvõetud korras olevad muudatused puudutavad eeskätt spordiorganisatsioone, kes on taotlemas Viimsi vallalt tegevustoetust.

Korda on sisse viidud nõue, et treeneril ei tohi alla lastega töötamiseks sätestatud piirangud ning treeneril peab olema kogu toetusperioodi (aasta) jooksul kehtiv kutsekvalifikatsioon.

Korras on muudetud toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaega ja see on toodud varasemaks. Varasemalt tuli spordiklubil iga aasta alguses mõned kuud oodata, kuni kinnitati valla aastaeelarve ning peale seda sõlmiti toetuslepingud ja alustati toetuste maksmist. Uue korra kohaselt eraldab Viimsi vald toetuse spordiklubile uue aasta jaanuarikuust alates kuni käesoleva aasta eelarve vastuvõtmiseni ja spordiklubiga lepingu sõlmimiseni igakuiselt nö. ettemaksuna, et vähendada spordiklubi võimalikke likviidsuse muresid. Peale lepingu sõlmist jätkatakse toetuste maksmist ja aastas kokku eraldatakse toetust lepingus ettenähtud mahus. Ettemaksu eraldamise eelduseks on tähtajaks esitatud taotlus, lapsevanemate kinnitused ning spordiklubil ei tohi olla Viimsi valla ees võlgnevusi sh. eelmise toetusperioodi eest esitamata aruandeid.

Uue korra järgi ei ole spordiorganisatsioonil seni kehtinud kohustust teavitada kirjalikult haridus- ja kultuuriametit 3 tööpäeva enne treeningrühma tunniplaani muudatust. Spordiorganisatsiooni kohustuseks on tagada operatiivselt infosüsteemis PAI-s kõige värskemad andmed, samuti lapsevanemate teavitamine. Spordiorganisatsioonil on kohustus PAI-s olevaid harrastajate ja treenerite andmeid uuendada iga kuu 10. kuupäevaks.

Lapsevanemaid puudutab uus sporditegevuse toetus kord seoses sellega, et edaspidi ei ole spordiorganisatsioonidel kohustust vabastada teatav protsent õpilasi osalustasust või teha soodustusi, küll on spordiklubidel endal vajadusel soodustusi teha. 12.detsembril 2017.a kinnitas Viimsi Vallavolikogu määruse nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“, mille alusel on lapsevanematel teatud tingimistel võimalik rahalist toetust taotleda osalustasude kulude kompenseerimiseks.

2018. aastal taotleb Viimsi vallalt tegevustoetust kokku 75 spordiorganisatsiooni ning kokku 1721 noort.

 

Lisainfo: Kaija Mägi, huvihariduse ja sporditöö koordinaator, e-post: kaija.magi[ät]viimsivv.ee


       Haabneeme LED projekt