Facebook
RSS
Print

Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneeringu eskiis

23.01.2018

05.02.2018, algusega kell 16.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla, kinnistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5 ha suurune ala asub Pringi külas Tammelaane tee ja Pähkli tee vahelisel alal. Detailplaneeringu lahendus näeb ette 1200-1485 m2 suurused väikeelamukrundid.


       Haabneeme LED projekt