Facebook
RSS
Print

Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu eskiis

23.01.2018

05.02.2018, algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 1,2 ha suurune ala asub Lubja külas, Anijärve tee ja Lubja tee vahelisel alal.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette neli väikeelamukrunti.  Kinnistu edelapoolsesse serva, naabruses asuva tootmismaa puhvriks on ette nähtud ärimaa krunt.

Planeeritud väikeelamute kinnistud on suurusega 1500-2250 m2 Elamute maksimaalne maapealsete korruste arv on kaks. Hooned on ette nähtud viilkatusega, kaldega 30-45 kraadi ja harja kõrgus 8,5 m olemasolevast maapinnast. Iga elamu juures võib olla üks abihoone.


       Haabneeme LED projekt