Facebook
RSS
Print

Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 186, 188 ja 190 detailplaneeringud

04.08.2017

21.08.2017, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 186, 188 ja 190 detailplaneeringute eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringute koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoonete rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

 


       Haabneeme LED projekt