Facebook
RSS
Print

Püünsi küla, AÜ Kalur-2 detailplaneering

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 43 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 „Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine“.


       Haabneeme LED projekt