Facebook
RSS
Print

Pärnamäe küla, Allika 2 mü detailplaneering

26.07.2017

20.06.2017 otsus nr 41 „Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: „Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“.


       Haabneeme LED projekt