Facebook
RSS
Print

Rohuneeme küla, Uuetalu mü detailplaneering

26.07.2017

 20.06.2017 otsus nr 40 „Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: „Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.


       Haabneeme LED projekt