Facebook
RSS
Print

Viimsi vaalapoeg

21.10.2010

Viimsi vaalapoeg on väikeskulptuur, mille dolomiidist või muust kivimist valmistatud alusele on paigutatud pronksist valmistatud vaalapoja kuju. Viimsi vaalapoeg võidakse anda igal aastal valla kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, valla parimatele põhikooli, gümnaasiumi ja huvikooli lõpetajatele lõpetajale. Viimsi vaalapoeg võidakse välja anda ka ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest.

Pronksist väikeskulptuuri autor on Simson Seakülast. Skulptuuri idee põhineb tõsielulool, kus kalurid Viimsi vetest püüdsid koguka vaala.

  • Viimsi vaalapoja andmiseks kultuuri, spordi ja noorsootöö eest ning ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest taotlusi on õigus esitada vallavolikogu liikmetel, vallavolikogu komisjonidel ja fraktsioonidel, vallavalitsuse liikmetel ja valla hallatavate asutuste juhtidel. Taotlused esitatakse vallavalitsusele;
  • taotlusi Viimsi vaalapoja andmiseks parimatele põhikooli ja gümnaasiumi ning huvikoolide lõpetajatele on õigus esitada vastavate koolide direktoritel;
  • taotlusi arutatakse vallavalitsuse istungil. Taotlejalt võidakse vajaduse korral nõuda täiendavaid kirjalikke selgitusi ja põhjendusi;
  • Viimsi vaalapoeg kultuuri, spordi ja noorsootöö eest ning ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest antakse autasustatavale kätte Eesti iseseisvuspäeval, valla ajaloolisel tähtpäeval, Viimsi vaalapoja nominendi sünnipäeval või vajadusel muul ajal. Parimatele põhikooli ja gümnaasiumi ning huvikoolide lõpetajatele antakse Viimsi vaalapoeg kätte vastavate koolide lõpuaktustel;
  • Viimsi vaalapojaga koos antakse üle vastav tänukiri.


       Haabneeme LED projekt