Hankekord

15.03.2018

Viimsi valla hankekord (alates 01.01.2018)

Viimsi valla hankeplaan 2018

Andmed Viimsi Vallavalitsuse teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiate riigihangete registri kaudu.