Facebook
RSS
Print

Avaliku ürituse ja koosoleku korraldamine

20.09.2017

Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist ja avaliku koosoleku teade vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

Avalik üritus on üldkasutatavas kohas Viimsi valla haldusterritooriumil korraldatav avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek või avalikus kohas kõrgendatud turvariskiga üritus (v.a ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbejärgne üritus), millega võib kaasneda liikluse ümberkorraldamine või helitehnika kasutamine.

Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist.

Ürituseks tuleb võtta vajalikud kooskõlastused Politseilt ja Päästekeskuselt.

Täiendavalt on vaja esitada maaomaniku luba ja asukoha skeem.

Avalik koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus.

Avaliku koosoleku pidamise kohta, mis nõuab
1) liikluse ümberkorraldamist;
2) telgi, lava, tribüüni või muu suuremõõtmelise konstruktsiooni püstitamist või
3) heli- või valgustusseadmete kasutamist,
tuleb koosoleku korraldajal esitada teade kohalikule prefektuurile hiljemalt neli tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Õigusaktid

Vaata ka: Volituse andmine ilutulestiku korraldamise loa andmiseks


       Haabneeme LED projekt