Facebook
RSS
Print

Vanapere jäätmejaam

24.07.2017

Vanapere põik 3, Püünsi küla

Lahtioleku ajad:

N, R, L, P, E kell 10.00 -18.00

T ja K on jäätmejaam suletud.

operaatori kontakttel. 53011439

Jäätmejaama territooriumile on paigaldatatud mahutid taaskasutusse suunatavate pakendite, tekstiilijäätmete ja bioloogiliselt mittelagunevate aia ja haljastusjäätmete vastuvõtmiseks.

Pakendikonteinerid vallas

25.06.2018

Pakendikonteinerid (segapakend, klaaspakend, vanapaber- ja papppakendid, riided jms) Viimsi valla territooriumil.


Loe veel

Muuga sadama mürauuring

02.05.2016

09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut.

Mürauuringu eesmärgiks on:

-          teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;

-          selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;

-          selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Alates 02.maist on võimalik koostatava mürauuringuga tutvuda. 

Keskkond ja heakord

Enim loetud
Uuemad teemad


       Haabneeme LED projekt