Facebook
RSS
Print

Vallavalitsuse määrused

02.11.2016

Viimsi Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas ja jõustuvad kolmandal päeval pärast avaldamist, kui ei ole määratud teisiti.

 

Viimsi Vallavalitsuse määrused 2016

02.11.2016

nrkuupäevpealkiri
126.01.2016Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus
226.01.2016Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus
302.02.2016Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2016. aastaks  
409.02.2016Haabneeme Kooli arengukava 2016-2018 kinnitamine
509.02.2016Viimsi valla 2016. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine
616.02.2016Viimsi valla 2016. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine
705.04.2016Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine
805.04.2016Eriveoloa menetlemise kord Viimsi vallas
905.04.2016Viimsi Vallavalitsuse 30.09.2011 määruse nr 21 „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise kord, teenindajakaardi nõuded, taksoteenuste loetelu ning nõuded taksoveol kasutatavatele sõidukitele“ kehtetuks tunnistamine
1005.04.2016Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
1110.05.2016Viimsi valla liikluskomisjoni põhimäärus
1217.05.2016Viimsi Muusikakooli põhimäärus
1317.05.2016Viimsi Kunstikooli põhimäärus
1428.06.2016Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine
1512.07.2016Raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
1613.09.2016Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine
1713.09.2016Viimsi Vallavalitsuse 26.01.2016 määruse nr 2 „Viimsi Vallavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus“ muutmine
1804.10.2016Viimsi Vallavalitsuse 14.01.2011 määruse nr 2 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutustes koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord“ kehtetuks tunnistamine
1904.10.2016Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus isikuandmete töötlemiseks
2018.10.2016 Viimsi valla 2016. aasta lisaeelarve artiklite jaotuse kinnitamine 

 


       Haabneeme LED projekt