Facebook
RSS
Print

Surma registreerimine

20.09.2017

Rahvastikuregistri spetsialistKatrin Jalast 
Telefon602 8806
E-postkatrin.jalast[ät]viimsivv.ee

Viimsi vallas saab surnud isiku surma registreerida Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1 Viimsi alevik).

Surma registreerimiseks on vaja kaasa võtta:

  • arstlik surmateatis;
  • surnud isiku ID-kaart või pass;
  • avaldaja ID-kaart või pass.

Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele kirjaliku avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Surmatõendit ei väljastata surnult sündinud lapse kohta. Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis.

Alus: Perekonnaseadus, Perekonnaseisutoimingute seadus

 

Matusetoetus

03.10.2018

Sotsiaalregistri spetsialistEldi Pärdi
Telefon602 8825
E-posteldi.pardi[ät]viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsus maksab matusetoetust, mille suurus on 250 €. Valla matusetoetust antakse, kui surnud isik oli Rahvastikuregistris Viimsi valla aadressiga. 

Matusetoetuse avaldus

Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ja
Viimsi valla 2018. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse kinnitamine

 


       Haabneeme LED projekt