Facebook
RSS
Print

Sünni registreerimine

08.02.2018

Rahvastikuregistri spetsialistKatrin Jalast 
Telefon602 8806
E-postkatrin.jalast[ät]viimsivv.ee

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus.
Viimsi vallas saab lapse sündi registreerida Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1 Viimsi alevik).

Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta:

 • ID-kaart või pass;
 • teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (kui vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima ehk lapsele nime panema ainult üks abikaasadest).

Vaata voldikut sünni registreerimise kohta

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente kui need ei ole kantud rahvastikuregistrisse (nt vanemate välisriigi abieludokument).
Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Lapsevanemad, kes ei ole omavahel abielus peavad mõlemad isiklikult kohale tulema või esitama isaduse omaksvõtuks ettenähtud avalduse ja nõusoleku notariaalselt tõestatud vormis. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. Kui on alust arvata, et avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, võib avalduse esitada naise raseduse ajal.

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

Sünni registreerimisel

 • esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal;
 • abielus olevad vanemad saavad esitada sünni registreerimse avalduse ka elektrooniliselt eesti.ee kaudu;
 • tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist; 
 • väljastatakse sünni tõend.

Perekonnaseisuasutus registreerib sünni kohe või hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

Alus: Perekonnaseadus, Perekonnaseisutoimingute seadus

Loe veel hooldusõigusest

Infoks

 • Traditsioonina toimub pidulik vastuvõtt uutele pisikestele vallakodanikele, kus antakse igale perele kingituseks valla vapiga hõbelusikas.
  Oma osalussoovist saab teada anda valla sünnitoetuse avaldusel või eraldi avaldusega;
 • Kuni 2-aastaste laste emad, kes on rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikud, saavad käia tasuta ujumas Viimsi Kooli ujulas (Randvere tee 8). Pääsme saab soovi korral Viimsi Vallavalitsusest. 

BENU Apteek annab tasuta beebipaki

BENU Apteek annab 2017/2018 aastal sündinud lastele kolme kuu jooksul peale lapse sündi tasuta beebipaki.
Beebipaki kättesaamiseks on vaja enne registreeruda (täita vorm) BENU Apteegi veebilehel, võtta kaasa sünnitõend ja minna lähimasse BENU Apteeki. 

Viimsi vallas asuvad BENU Apteegid: 

 

Viimsi valla sünnitoetus

19.07.2017

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Viimsi vald sünnitoetust, mille suurus on 350 eurot (Viimsi valla 2017. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse määramine).

Valla sünnitoetuse maksmise kord:

 • Sünnitoetus (350 eurot) makstakse välja järgmistel tingimustel:
  1) lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi;
  2) laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.
 • Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale vastsündinule.
 • Sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus kuue kuu jooksul peale lapse sündi.
 • Erandjuhud lahendab sotsiaal- ja tervishoiuamet vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.
  Alus: Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
  Sünnitoetuse taotlus
  Kui sündinud laps on Viimsi valla elanik, kuid te ei vasta sünnitoetuse maksmise tingimustele, siis esitage avaldus kutse saamiseks valla beebide vastuvõtule.

Täpsem info valla sünnitoetuse maksmise kohta vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti telefonil 602 8825 või 602 8867.


       Haabneeme LED projekt