Facebook
RSS
Print

31.05.2018

Elukoha registreerimine

Viimsi elanikuna toetad elukeskkonna ning vajalike valla poolt pakutavate teenuste toimimist ja arengut. 

Muuhulgas seisad hea selle eest, et: 

 • Viimsi valla kiidetud looduslähedane elukeskkond säilib ning areneb.
 • Soovijaile jätkub lastehoiu-, huviringide-  ja koolikohti ning pakutav haridus on mitmekülgne ja kvaliteetne.
 • Korraldatud ja toetatud  on spordi-, huvi- ja kultuuritegevus.
 • Väikesadamad ning ujumiskohad on hästi ligipääsetavad.
 • Säilib võimalus nautida puutumata loodust, kohtuda metsloomadega, korjata looduslikult kasvavat karulauku.
 • Sõidu- ja kergliiklusteed on head ning mõnusaks äraolemiseks vajalik on jätkuvalt käe-jala juures.
 • Viimsi inimesed tunnevad end turvaliselt ja naeratavad Sulle tervituseks

ELUKOHA REGISTREERIMIST LIHTSUSTAVAD SAMMUD:

 • Veenduge, et Teil on toimiv ID-kaardi või Mobiil-ID lahendus
 • ISIKUKOOD: Varuge enda ja registreeritavate elanike jt. vajalike isikute isikukoodid (sh. abikaasa, laste, vanemate, elukaaslaste, omaniku/üürileandja jms.)
 • Veenduge, et teil on teada täielik aadress (vald, küla, tänav, maja ja korteri number, indeks)
 • ÜÜRILEPING: Kui Te ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku (kui on mitu omanikku, siis kõigi) nõusolek (lae alla näidisVORM) või kehtiv üürileping. Kui lisate elukohateate juurde üürilepingu, siis ei ole enam eraldi omaniku nõusolekut vaja.
 • HOOLDUSÕIGUSLIKU VANEMA NÕUSOLEK: Kui alaealise lapse elukoha registreerib üks lapsevanem, siis tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek (lae alla näidisVORM).
 • ELUKOHATEADE (kasutada juhul kui Te esitate elukohateate paberil): täitke elukohateade (lae alla VORM) ja edastage meile posti teel või kohale tulles. 

KUIDAS REGISTREERIDA:

 • Eesti.ee kaudu (digiallkirjastatult)
 • e-posti teel (digiallkirjastatult): saada vajalikud dokumendid (elukohateade, vajadusel üürileping/omaniku nõusolek ning hooldusõgusliku vanema nõusolek)  digitaalselt allkirjastatuna aadressile katrin.jalast[ät]viimsivv.ee.
 • Kohale tulles: täida paberil elukohateade, võta kaasa vajalikud nõusolekud ja tule Viimsi Vallavalitsusse või täida elukohateade kohapeal.
 • Posti teel: saada täidetud elukohateade postiga (Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa, 74001) ja lisa juurde esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja vajalikud nõusolekud.

KONTAKT:

Katrin Jalast, rahvastikuregistri spetsialist
tuba 118, Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Tel: +372 6028806
e-post: katrin.jalast[ät]viimsivv.ee

 

Loe lisaks elukoha registreerimisest SIIT

31.05.2018

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud või isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Vajalikud dokumentid ruumi omaniku õigustatud nõudmise esitamisel:

Isikukoodi taotlemine

Euroopa Liidu kodanik omandab Eestis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks, kui ta registreerib elukoha Eestis rahvastikuregistris. Selleks on eelnevalt vaja taodelda Eestis isikukood, mille saab kohalikust omavalitsusest. Euroopa Liidu kodanik, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse (elukohateate esitamisega), peab taotlema isikutunnistust ühe kuu jooksul tähtajalise elamisõiguse omandamise päevast arvates Politsei- ja Piirivalveametist.

Isikukoodi taotlus

 


       Haabneeme LED projekt