Facebook
RSS
Print

Valla osalusega ettevõtted

19.09.2018

Nimi
valla osalus (%)
Osutatav teenus
AS Viimsi Vesi
Äriregistri kood: 10461699

nõukogu:
Atso Matsalu
Mailis Alt
Piret Simmo
Reigo Randmets
Meelis Metsma
 
juhatus:
Raul Vanem

klienditel: 6066 848
fax: 6066 847
e-post: info at viimsivesi dot ee
 
kodulehekülg: www.viimsivesi.ee
 
Tütarettevõtted:
Viimsi Tehnoabi OÜ
100
Valla veemajanduse arendamine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS Rannapere Pansionaat
Äriregistri kood: 10459165
 
nõukogu:
Jaak Salumets
Oksana Šelenjova
Anu Kaiv
Kristiina Kägu
Raivo Kaare

juhatus:
Merike Melsas
 
kontakttel: 6064 085
päevakeskus, tel: 6064 080
 
Kodulehekülg:
 
100
Vanurite hoolekanne,
Pansionaat eakatele
 
 

OÜ Viimsi Haldus
Äriregistri kood: 10618178

nõukogu:
Margus Kruusmägi
Ain Pinnonen
Enn Sau
Jaanus Koni
Raul Vanem

juhatus:
Margus Talsi

kontakttel: 6028 836

haldus at viimsivald dot ee

100

Kinnisvara haldamine ja ehitustööd
 

Põhikiri

 

2017.a majandusaasta aruanne

 


       Haabneeme LED projekt