Facebook
RSS
Print

Valla eelarve

24.10.2009

Viimsi valla arengukava ja eelarve tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra sätted sisalduvad alates 19.10.2009 valla põhimääruses. Vt alates § 98 (7. peatükk) kuni § 121. 

 

Valla eelarve täitmine

05.01.2017

Valla eelarve täitmist on võimalik jälgida avalikust Rahandusministeeriumi Saldoandmike infosüsteemist (valida sisenemine avaliku teabe alt). Viimsi valla aruannete vaatamiseks on vaja sisestada üksuse nimetus Viimsi Vallavalitsus või tehingupartneri kood 154101.


       Haabneeme LED projekt