Blanketid

25.05.2018

elukoht

ehitus ja planeerimine

sotsiaaltoetused

sporditegevuse toetamine

ühistransport

haridus

noorsootöö

kultuur

puud

reklaam

kaevetööd, teed

sademevesi

transport, taksovedu

jäätmevedu

avalik üritus, ilutulestik

kalmistud