Facebook
RSS
Print

Muuseumid

29.09.2017

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum

1919. aastal asutatud Eesti Vabastamise Sõja Muuseum taastati 2001. a Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi nime all. Vastavalt põhikirjale hõlmab muuseumi tegevusvaldkond Eesti sõjanduse ajalooga seotud esemete ja materjalide väljaselgitamist, kogumist, säilitamist, uurimist ja üldsusele vahendamist, samuti sõjaajaloolise uurimistööga tegelemist ning rahvusvaheliste sidemete arendamist teiste asjassepuutuvate institutsioonidega. 

Sõjamuuseumi püsiekspositsioon ja ajutised näitused jutustavad loo Eestis peetud sõdadest, eestlaste ja teiste siinsete rahvaste teenistusest teiste riikide sõjavägedes ja mujal maailmas peetud sõdadest, millest Eesti elanikel on tulnud osa võtta. 

Sihtasutus Rannarahva muuseum

Sihtasutus Rannarahva Muuseum tegutseb rannarahva mäluasutusena, kogudes ja eksponeerides oma muuseumides randlaste kultuuri- ja ajaloopärandiga seonduvat. Soovime olla rannarahva kooskäimiskoht, kompetentsikeskus ja vajadusel ka eestkõneleja. Anname iga päev oma panuse rannarahva kultuuri püsimajäämisesse ja laste ning täiskasvanute merepisikuga nakatamisse.

Sihtasutuse koosseisu kuuluvad 3 erilist muuseumi, mis üksteist täiendades annavad Eestimaa rannarahva elust laiema pildi:
Rannarahva muuseum – rannarahvas Läänemere kallastel muinasajast tänapäevani
Viimsi vabaõhumuuseum – kaluriküla lugu
Naissaare muuseum – rannarahvas väikesaartel, militaarajalugu

    


       Haabneeme LED projekt