Facebook
RSS
Print

Valiti Naissaare saarevanem

22.10.2018

Püsiasustusega väikesaare Naissaare esimene üldkogu saarevanema valimiseks toimus 19. oktoobril 2018 Lõunakülas/Storbynis. Saarevanemaks valiti Toomas Luhaäär.

Viimsi valla geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd

22.10.2018

Alates 22. oktoobrist 2018 kuni 1. detsembrini 2019 toimuvad Viimsi valla haldusterritooriumil geodeetilise võrgu rekonstrueerimistööd. Geodeetilise võrgu rekonstrueerimistöid teostatakse Viimsi Vallavalitsuse ja Maa-ameti vahel sõlmitud kokkulepete alusel Maa-ameti poolt läbi viidud riigihankega. Töid teostavad riigihanke võitja Geo S.T. OÜ geodeedid.


Loe veel

Puulehed kotti!

10.10.2018

Viimsi Vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania.

Kõikidel huvilistel palume lehekottide soovist teada anda oma küla külavanematele, kes jagavad välja ka lehekotid, alevike puhul (Haabneeme ja Viimsi alevik) tuleb informatsioon saata e-posti teel puulehed at viimsivv dot ee (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv, kontakttelefon) hiljemalt 24. oktoobriks.

Sel aastal kogutakse kinnistutelt kuni 6 lehekotti (ühe koti maht on 150 liitrit) kinnistu kohta tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Lehekotid tuleb välja tõsta 8. novembril kell 7 hommikul.


Loe veel

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

01.10.2018

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.10.2018-15.10.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad HOL veebilehel hol.ee/harju-maakonna-arengustrateegia-403 

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid HOL-le esitada kuni 15.10.2018 aadressil Sirge tn 2, Tallinn 10618 või e-posti aadressil info@hol.ee.


Loe veel

Reinu tee suletakse 27. septembril ja taasavatakse 29. septembril

14.09.2018

Reinu tee aluse sademeveetruubi rekonstrueerimistöödega seoses suletakse ajutiselt ja osaliselt Reinu tee Leppneeme küla poolses osas. Tee sulgemise ajal on ümbersõit korraldatud Lännekalda tee - Lännemäe tee - Koidu tee kaudu. Ühistransport toimib sulgemise ajal.

Palume võimalusel kasutada liiklemiseks Rohuneeme teed.

Töid teostab ja liikluskorralduse eest vastutab Kivison Trans OÜ, Kaido Kivisilla, 5033462.

Objekti omanikujärelevalvet teostab OÜ Vihmer, Margus Maripuu, tel: 503 9789.

 

Ehitus- ja kommunaalameti kommunaalteenistus


Arhiiv


       Haabneeme LED projekt