Facebook
RSS
Print

Tere tulemast Viimsisse!

21.06.2017

Viimsi vald asub põhjarannikul samanimelisel poolsaarel, mis läänes piirneb Tallinna lahe ja idas Muuga lahega. Valla üldsuurusest (73 km²) kolmandiku moodustavad saared. Üheksast saarest on püsielanikud Naissaarel ja Pranglil.

Viimsi maastik on vaheldusrikas, rannamadal on kivine ja liigestatud rohkete luidete ja rannavallidega. Poolsaare keskosa on kaetud metsaga, on laane- ja salumetsi, rabastuvaid männikuid ja soometsi. Paekalda allikarohkel rusukaldal kasvab meie oludes haruldane kooslus, laialeheline ürgne salumets. Põhiosa Viimsi metskonna metsast on kaitsemets.

Viimsi valla asutamiskoosolek toimus 26. jaanuaril 1919, mil enamik kokkutulnuist andis oma hääle iseseisva valla poolt. Viimsi valla õigused taastati 20. detsembril 1990.

Tänane Viimsi on jõudsalt arenev piirkond, kus elanike arv paari viimase aasta jooksul on kasvanud poole võrra ja mis on Harjumaa 19 valla hulgas üks rahvarohkemaid. 1. oktioobri 2011 seisuga on oma elukoha Viimsi vallas registreerinud 17 228 inimest. Suvehooajal kasvab elanike arv mitme tuhande võrra. Suuremad keskused on Haabneeme ja Viimsi alevikud, kus elab ligi pool valla rahvastikust.

Ettevõtluses on traditsiooniliselt tähtis osa sadamatel, Muuga kauba- ja reisisadam on Balti mere üks suuremaid. Kalatööstus ja lillekasvatus on samuti Viimsi ettevõtlust iseloomustanud läbi aegade. Tänase päeva märk on mitmesuguste kaubandus- ja teenindusfirmade hoogne kasv.

Töövõimaluste loomisel on vald ennekõike huvitatud teadusmahukast ja keskkonnasõbralikust tootmisest. Eesmärk on hoida tasakaalus ettevõtluse ja tehiskeskkonna areng ning eripärase loodusmaastiku säilimine. Valla arengukavas on oluline roll teenindus-, haridus- ja kultuurisfääri, looduslähedase turismi- ja puhkemajanduse ning aktiivse puhkuse veetmise võimaluste laiendamisel.


       Haabneeme LED projekt